Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Produktinformation
Redaktør: Byggedata
Sider: 52
Udgivelsesår: 2010
Udgiver: Byggecentrum
ISBN-13: 9788791769245
Varenummer: bcfbd102

Kategorier: Love og bekendtgørelser , Brand
kr. 150,00
(ekskl. moms)
 
kr. 187,50
(inkl. moms)
 
 
Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker er tilføjet til din indkøbskurv.
 

Leveringstid:  På lager - Du har varen om 1-2 hverdage.


Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.
Beredskabsstyrelsens forskrifter af 4. januar 2010

Denne tekniske forskrift er gældende for produktion, aftapning og anden erhvervsmæssig anvendelse af brandfarlige væsker samt oplagring af brandfarlige væsker i emballage og tanke.

I medfør af § 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i § 9 i bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker.

Disse tekniske forskrifter finder anvendelse for:
a) Produktion, aftapning samt anden anvendelse og håndtering af brandfarlige væsker.
b) Oplag af brandfarlige væsker i emballage.
c) Oplag af brandfarlige væsker i tanke og salgs-, forbrugs- og depottankanlæg.
- For væsker med et flammepunkt over 100°C, som opvarmes til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10°C, og for faste brændbare stoffer, der som følge af opvarmning får tilsvarende egenskaber, kan Beredskabsstyrelsen bestemme, at disse omfattes af forskrifterne.
- Undtaget fra forskrifterne er oplag, som udelukkende består af:
a) Vandige opløsninger af ethanol i en koncentration på højst 24 vol-%.
b) Alkoholiske drikkevarer i en koncentration på højst 24 vol-%.
c) Alkoholiske drikkevarer med en koncentration over 24 vol-%, men på højst 70 vol-%, medmindre de opbevares i beholdere med en kapacitet på over 250 liter.